מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה, הוצאת ספרים מאגנס
ותולעת ספרים שמחים להזמינכם ליום עיון לכבוד

מארג – כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה
על כתיבה פסיכואנליטית

יום העיון יתקיים ב 10.3.17
בסינמטק תל-אביב
לפרטים נוספים