חיפוש מתקדם
>מחוץ לתחום
מידע נוסף
שנה:
1998
דאנאקוד:
45-001171
ISBN:
9654071738
עמודים:
308
שפה:
משקל:
440 גר'
כריכה:
כריכה רכה

מחוץ לתחום

דברי פולמוס וסאטירה מענייני דיומא

תקציר

"אמיתות ברורות הנחו אותו בדרכו בביקורת... בשנינות ובחריפות בא הוא להוקיע כל טשטוש של גבולות, כל ערפול של מושגים, כל בלבול של הערכה בין טהור לטמא, בין יפה למכוער, בין אמת לשקר, בין דמיון ומציאות.
ברוך קורצווייל העז להיות חכם! באותו קנה מידה חמור שנבע אצלו מחיובה של שלמות שלא מעלמא הדין, מדד הוא את מפעלי האמנות השונים, את הספרות העברית החדשה לגילוייה השונים, את חכמת ישראל ומדעי היהדות, את התנועה הציונית לאומית". משה שוורץ, ספר ברוך קורצווייל.
"קורצווייל לא היה רק איש מדון בטבעו; הוא נקט קודם כל עמדה עיונית לוחמת, שבבסיסה עמד מאבק חסר פשרות למען אמיתות חד משמעיות בהן האמין, וכנגד כל נוחות קרתנית וכנגד כל 'בעל בתיות' זעיר בורגנית, הוא המשיך כל ימיו לראות עצמו, כמי שנמצא מחוץ לתחומה של "הפרהסיה האינטלקטואלית הרשמית, הממסדית" של הרבנות האורתודוכסית מחד גיסא ושל מדעי היהדות "האובייקטיביים" מאידך גיסא. ההימצאות מחוץ לתחום היתה לדידו עובדה ולא 'יעוד'". יהוידע עמיר.
"...תפקיד מזקק (נודע) לפולמוס הסאטירי ולסרקאזם. פצצות הצחוק שהם מעוררים משחררות את הרוח האנושית מעול הכיבוש הטוטליטארי של הטפשות המושבעת, ובמלחמה בהן צריך המבקר לראות את אחד התפקידים הקדושים שלו.
משום כך גם מחובתו הוא להשתמש בסאטירה ובאירוניה כדי להיות נאמן לשליחותו(...)". ב. קורצווייל - על הפולמוס בביקורת.