חיפוש מתקדם
>עלמות אהבוך
מידע נוסף
שנה:
2009
דאנאקוד:
45-001910
ISBN:
978-965-540-009-0
עמודים:
516
שפה:
משקל:
1150 גר'
כריכה:
כריכה קשה

עלמות אהבוך

חיי הדת והרוח של נשים בחברה האשכנזית בראשית העת החדשה

בעריכת:
תקציר
עלמות אהבוך הוא החיבור הראשון המתאר באופן יסודי ומקיף את חייהן הדתיים והרוחניים של נשים בחברה האשכנזית בראשית העת החדשה. החיבור בוחן את תפיסות העולם והדימויים שרווחו בחברה זו באשר לייעודן הדתי של הנשים ולמהותן הרוחנית - הן מנקודת המבט הגברית והן מנקודת המבט הנשית - ועומד על היחס שבין תפיסות ודימויים אלו לבין המציאות ההיסטורית. בלשון קולחת מוצג עולמן הדתי והרוחני של הנשים על ביטוייו השונים: טקסי מעגל החיים, נורמות הצניעות והדרישה שהופנתה לנשים ל"מידות טובות", הפעילות הרוחנית והמיסטית, תפקידיהן הדתיים של הנשים במסגרת הבית והמשפחה, תפילתן של נשים ומקומן בבית הכנסת, צדקה ומעשי גמילות חסדים, וכן לימוד תורה ולימודי חול. כך נחשפת והולכת מערכת עשירה ומגוונת של עשייה דתית של נשים, הן במישור האישי והמשפחתי והן במישור הציבורי והקהילתי, ונפרשת לראשונה צמונה מרתקת של "קהילת נשים" ופעילותה הדתית.

עלמות אהבוך מתבסס על מגוון רחב של מקורות מראשית העת החדשה, ומבקש להעלות מהם קול עשיר ומגוון של בני אותה תקופה; קולם של גברים ושל נשים; קולן של נשים בשלבים שונים בחייהן, מגיל ילדות ועד זקנה; וקולם של בני שכבות שונות בחברה היהודית - בניהן ובנותיהן של השכבות האמידות והלמדניות, לצד בניהן ובנותיהן של השכבות הנמוכות, צעןטןץ ההשכלה והעניות. בכך חורג למעשה החיבור מן הנושא העומד במוקדו, ומאיר באור חדש את פניה של החברה האשכנזית המסורתית בכללה.

המחברת, ימימה חובב, עוסקת בהיסטוריה תרבותית ודתית של יהודי אירופה בעת החדשה ומלמדת במכללת הרצוג.