>קובץ מאמרים בלשון חז"ל
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2002
דאנאקוד:
45-810153
עמודים:
361
שפה:
משקל:
800 גר'
כריכה:
רכה

קובץ מאמרים בלשון חז"ל

כרך ב
בעריכת:
תקציר

שמונה שנים חלפו מאז הופיע החלק הראשון של 'קובץ מאמרים בלשון חז"ל' שראה אור בחורף תשל"ב. עד מהרה נתברר שהספר הפך להיות כלי עזר נדרש לכל שוחרי לשון חכמים ולא נצטמצם לשימושם של תלמידי האוניברסיטה בלבד. על כן אין תימה שבשנת תשל"ז הוא זכה למהדורה שנייה. במשך השנים האחרונות נתפרסמו מאמרים נוספים בלשון חז"ל מפרי עטם של חוקרים רבים ובכללם חבורת תלמידי חכמים צעירים. הרגשנו צורך לכנסם לאכסניה אחת בכרך שני, ואף צרפנו להם מאמרים שלא נסתייע בידינו לפרסמם בכרך הראשון.

לבד מהשמחה על מלאכת הכינוס של המאמרים אנו שמחים שזכינו להביא למקום אחד את רובי מאמריו של חברנו המנוח דר' גדעון הנמן תהא מנוחתו כבוד. חמשת מאמריו בלשון חכמים מצטרפים יחד עם ספרו (שראה אור בימים אלה ממש) לבנין רב ערך במחקר לשון חז"ל בדורנו. בזכותם כבש דר' הנמן מקום חשוב בכותל המזרחו של מחקר המקצוע. אף מאמרו החשוב של פרופ' יחזקאל קוטשר תמ"כ – לשון חכמים מה טיבה – שלא נכלל, משום מה, בספרו הגדול "מחקרים בעברית ובארמית" (ירושלים תשל"ז), נגאל בדרך זו.

תצוין במיוחד העובדה שהפעם כולל הקובץ מאמר חשוב על "כתב-יד קאופמן של המשנה – מוצאו וזמנו" מידיו של פרופ' מלאכי בית-אריה. המחבר הסכים בחפץ לב לכתוב את המאמר במיוחד לקובץ הזה.

אנו מבקשים להודות כאן לכל המחברים וכן לד"ר רפאל קוטשר ולגב' לאה הנמן ה' עליהם יחיו, שאפשרו לנו לפרסם את המאמרים בקובץ.

ראינו חובה נעימה להקדיש את הספר לזכרו של חברנו המנוח רבי דוד כהן איש ירושלים תמ"כ, שהיה מורה בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תשל"ד. תודתנו נתונה לחברנו פרופ' גדעון גולדנברג, יבדל לחיים ארוכים, שכתב דברים לזכרו של ר"ד כהן |(לעיל עמוד ג).

ובחתימת הדברים, מבקש אני להודות לפרופ' שלמה מורג, שעמד לימיני בעצתו הטובה בעיצוב פני הקובץ. לגב' עידית וולפה שעמלה בהבאת הקובץ לדפוס והכינה בשקידה את המפתחות. תודה מיוחדת למר יצחק צור, מנהל אקדמון, שליווה את העבודה בכל שלביה במסירות מרובה.

חג חנוכה תש"ס מ' בר-אשר 

את הכרך הראשון ניתן לקנות כאן

  • ספר מודפס
    $21
    $23
הנחת אתר ספר מודפס
$23 $21
הוספה לסל