>עדה ולשון
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2015
דאנאקוד:
45-005723
ISBN:
978-965-7759-69-1
עמודים:
464
שפה:
כתב עת:

עדה ולשון

מסורת העברית שבפי יהודי דרום תימן: מערכת ההגה ולשון המשנה

כרך לד
בעריכת:
תקציר

בספר זה תיאור ממצה של מסורת העברית של יהודי דרום תימן. מסורת זו נבדלת בפרטים רבים מזו שהילכה בעיר צנעא, המסורת המרכזית של יהודי תימן. הספר מושתת על עבודת שדה שכללה מאות שעות הקלטה מפי מסרנים מהימנים יוצאי דרום תימן ועל כתבי יד מנוקדים מאזור זה. התיאור מקיף תחומי לשון רבים, ובעיקר הפונולוגיה והיבטים מגוונים בקריאת המשנה. לוז החיבור הוא סקירה של כ-1200 שמות עצם שנתחדשו בלשון המשנה, ושהמחבר השווה בפירוט רב למסורת מרכז תימן על פי כלל עדיה ולמסורות רבות אחרות של לשון המשנה – כתבי היד המעולים שלה והמסורות שבעל פה שתוארו במחקרים קודמים.

מבוא

על מסורות הלשון ועל מחקרן

מחקר מסורת תימן

מחקר מסורת דרום תימן

על הקהילות הנחקרות

שרעב

עדן

יהודי דרום תימן וספרי הדפוס

שיטות העבודה במחקר זה

הקורפוס

העדים

הצגת הממצאים ודרכי הניתוח שלה

הפונולוגיה של קריאת המקרא

פתיחה

תיאור ההגאים

העיצורים

התנועות

ההטמעה בקריאת המקרא

הטעמה ראשית

הטעמה משנית

הטעמה משנית בהברה סגורה

המכפל

פתח גנוב

הפונולוגיה של קריאת המשנה

מכפל

המכפל ב-ר

המכפל באותיות אהח"ע

מכפל ב-י שוואית וב-מ שוואית

מכפל לאחר מה

דגש דחיק

השפעת הגרוניות

ניקוד התחילית לפני גרונית

תנועת הגרונית

הפתח הגנוב

שינויים בפעלים בעלי גרונית

ניקוד ה הידיעה לפני גרוניות ולפני ד

דגש ורפה באותיות בגדכפ"ת

דיגוש שלא על פי כללי טבריה

ריפוי שלא על פי כללי טבריה

ניתוח ומסקנות

ההטעמה בקריאת המשנה

תצורת שם העצם במסורת קריאת המשנה

השמות העבריים

השמות השאולים מן הלעז

ענייני לשון שונים במסורת קריאת המשנה

צורות בינוני מעניינות

ניקוד ש' הזיקה

ניקוד ובכ"ל במעמד פרטוני

צורות הפסק

בינוני צמוד לכינוי המדבר

בינונית בכינויי מושא

נפרד במקום נסמך

נסמך במקום נפרד

חיבור של למילה התוכפת

כינוי הנוכח

יידוע שמות עצם

כתיב וקרי בקריאת המשנה

מסורת דרום תימן – סיכום

הפונטיקה

מסורת הקריאה בלשון חז"ל

הערות הנוגעות לתצורת השמות

מאפייניה של מסורת דרום תימן

תובנות על מסורת מרכז תימן

דברי חתימה

ביבליוגרפיה וקיצורים

מפתח המילים

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$26 $17
הוספה לסל