שירות המשלוחים לחו"ל FedEx Economy אינו זמין כרגע בשל עיכובים בטיסות.

הסדרת זכויות יוצרים

כדי שההוצאה תוכל להוציא לאור את ספרך יש להסדיר את הבעלות על זכויות היוצרים בחיבור. מאגנס מתנה הוצאה לאור של ספר בכך שזכויות היוצרים בחיבור שייכות במלואן למחבר, שהמחבר לא העביר ולא הקנה את זכויות היוצרים או כל חלק מהן לאחר וזכויות היוצרים יועברו בשלמותן להוצאה. דבר זה מוסדר בהסכם הוצאה לאור שנחתם בין ההוצאה למחבר.


קובצי מאמרים

בספרים המורכבים ממאמרים שערכו מחברים שונים, חייב עורך הספר לקבל את רשותם הכתובה של תורמי המאמרים וההוצאה חייבת לקבל מכתב העברת זכויות יוצרים מכל תורם מאמר המסדיר את העברת זכויות היוצרים להוצאה.


אם הנך עורך/ת קובץ מאמרים אנא העבר/י ביחד עם הצעה להוצאה לאור מכתבי העברת זכויות חתומים על ידי תורמי המאמרים.

יש להוריד את המכתבים מהקישורים שלמטה ולהעבירם מלאים וחתומים כנדרש להוצאה.


Letter of consent


מכתב העברת זכויות יוצרים במאמר