מיכל קומם


ד"ר מיכל קומם
, חברת סגל ומנהלת מרכז רותם צעירות, מחקר ופרקטיקה, בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר. היא עוסקת במחקר, בפיתוח וביישום פרקטיקה פמיניסטית וחדשנית עם נערות ונשים צעירות, בהכשרת אנשי מקצוע ובהשפעה על מדיניות.

1 תוצאות
keyboard_arrow_up