עזרא זילברמן

חוקר במכון הגיאולוגי בירושלים. עבד שנים רבות במיפוי גיאולוגי בדרום ישראל עם דגש על מחקר הפעילות הטקטונית של מערכת שברי הרוחב החוצה את הנגב וסיני. במסגרת עבודת הדוקטורט הניח את היסוד להבנת שלבי התפתחות הנוף בדרום ישראל ושחזור הפאליאוגיאוגרפיה באזורנו מאז נסיגת הים וחשיפת המזרח התיכון לתהליכי בלייה וסחיפה. חוקר תהליכים גיאומורפולוגיים, סדימנטריים ופדגוניים בתקופות הניאוגן והרביעון.
בשנים האחרונות חוקר תנועות טקטוניות צעירות באזור הכרמל והגליל עם דגש על מחקרים פאליאוסייסמים וסיכוני רעידות אדמה.
1 תוצאות
keyboard_arrow_up