הנחות על מבחר ספרים, כעת באזור המבצעים.

רות קרק

רות קרק היא פרופסור מן המניין במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היא כתבה וערכה 20 ספרים ופרסמה כמאה מאמרים בעברית ובאנגלית, פרי מחקריה על הגאוגרפיה ההיסטורית, התרבותית, היישובית והקרקעית של המזרח התיכון, ארץ ישראל ומדינת ישראל במאות התשע עשרה והעשרים. בין ספריה והמאמרים הרבים שכתבה בעברית ובאנגלית, נכללים כאלו העוסקים בהיסטוריה, בגאוגרפיה היסטורית ובתכנון עירוני, בדגש מיוחד על קרקע והתיישבות במזרח התיכון ובארץ ישראל בעת החדשה. בין הנושאים בהם התמקדו מחקריה ופרסומיה היה הנושא של יזמות והכנסת חידושים טכנולוגיים למזרח התיכון, מוזאולוגיה, ספרדים ומזרחים בארץ ישראל, העיר המזרח תיכונית המסורתית והמתפתחת כולל מחקרים מפורטים על ערי חוף ופנים ועל ירושלים ויפו בעת החדשה, ועל ההיסטוריה ההתיישבותית והקרקעית של אזורים שונים בארץ. במסגרת מחקריה בנושא הרחב 'ארצות המערב וארץ הקודש' עסקה רבות, ופרסמה ספרים ומאמרים בנושא של קונסולים ופעילות קונסולרית, צליינות ותיירות. כמו כן חקרה וכתבה מאמרים מקיפים על המיסיונים הנוצריים במזרח התיכון ובארץ על הפעילות המקרקעינית של הכנסיות הנוצריות ועל 'חברת תומס קוק' והתיירות שפיתחה לארץ ישראל ולמצרים.
13 תוצאות
keyboard_arrow_up