עותקים אחרונים
>אלגברה א'
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
1970
דאנאקוד:
45-810219
עמודים:
403
שפה:
משקל:
1250 גר'
כריכה:
כריכה רכה

אלגברה א'

בעריכת:
תקציר

חוברת זו מבוססת על הרצאותיהם של פרופ' ש. עמיצור ופרופ' מ. משלר, אשר ניתנו באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תשכ"ט. החוברת מתאימה למסלול הרגיל והמואץ כאחד. הנושאים בספר: אלגברה לינארית (שדות, וקטורים במרחב התלת-מימדי, משוואות לינאריות מעל שדה, דטרמיננטות ועוד), חבורות וחוגים, אלגברה לינארית ב' (הפולניום האופייני והפולניום המינימלי של מטריצה, מרחבי מכפלה פנימית ועוד).