פרס רוזנפלד

אוניברסיטת תל אביב

והוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים


קול קורא

 

להגשת מועמדות לפרס 

לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית


מטעם המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד 

במרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם


עבור כתבי יד מקוריים בשפה העברית 
בכל תחומי חקר תולדות העיתונות והתקשורת היהודית על לשונותיה השונות 
או התקשורת הישראלית, כולל תקשורת מודפסת או דיגיטלית, בטלוויזיה, ברדיו או ברשתות החברתיות, 
תהליכי תקשורת בחברות היהודיות בעולם ובחברה הישראלית 
ומחקר היסטורי בעל זיקה לעולם היהודי ולישראל הנסמך על מקורות מהעיתונות והתקשורת
.

 

 

לשנת תשפ"א– 2021 יוענק פרס אחד בסך 25,000   

סכום הפרס ישמש לפרסום כתב היד הזוכה בהוצאת מאגנס.


המועד האחרון להגשת כתבי היד: 31 בדצמבר 2021 


ניתן לפנות למכון רוזנפלד בדוא"ל: presstau@tauex.tau.ac.il או בטלפון 03-6405144
לתקנון הפרס והנחיות להגשת כתבי היד לחצו כאן