פרס רוזנפלד

קול קורא

 

הגשת מועמדות לפרס

 לקידום מחקר העיתונות והתקשורת היהודית והישראלית

מטעם המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד

 

 עבור כתבי יד מקוריים בשפה העברית

בכל תחומי חקר העיתונות והתקשורת היהודית על לשונותיה השונות

או התקשורת הישראלית, מודפסת או דיגיטלית,
ותולדות תהליכי התקשורת בחברות היהודיות בעולם ובחברה הישראלית.

 

 

לשנת תשפ"א–2021  יוענק פרס אחד בסך 25,000 ₪

 

סכום הפרס ישמש לפרסום כתב היד הזוכה בהוצאת מאגנס.

 

המועד האחרון להגשת כתבי היד: 31 בדצמבר 2021

 

לתקנון הפרס והנחיות להגשת כתבי היד לחצו כאן