חיפוש מתקדם

פרס ברטל

"עם ועולם" - העמותה ע"ש שלמה ובלה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל

והוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים

מכריזות על תחרות להענקת 

פרס ע"ש שלמה ובלה ברטל

לקידום מחקר היסטורי לשנת תשע"ט – 2019

לכתבי יד מקוריים בשפה העברית בכל תחומי המחקר ההיסטורי.


יוענקו שני פרסים בסך 25,000 ₪ כל אחד.


הפרסים ישמשו לפרסומם של כתבי היד הזוכים בהוצאת מאגנס.


המועד האחרון להגשת כתבי היד: 26 בספטמבר 2019.

לתקנון הפרס והנחיות להגשת כתבי היד לחצו כאן

____________________________________________________________________________________

"עם ועולם" - העמותה ע"ש שלמה ובלה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל

והוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים

שמחות להכריז על הזוכים

בפרס ע"ש שלמה ובלה ברטל

לקידום המחקר ההיסטורי בישראל  לשנת תשע"ח–2018


עודד ישראלי על חיבורו

ר' משה בן נחמן: ביוגרפיה אינטלקטואלית-דתית


מרים סמט על חיבורה

"החדש היה אצלנו": חינוכאים ושיח החינוך ביישוב העברי 1935-1880