שירות המשלוחים לחו"ל FedEx Economy אינו זמין כרגע בשל עיכובים בטיסות.

פרס ברטל

"עם ועולם" - העמותה ע"ש שלמה ובלה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל

והוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים

מכריזות על תחרות להענקת 

פרס ע"ש שלמה ובלה ברטל

לקידום מחקר היסטורי לשנת תש"פ – 2020

לכתבי יד מקוריים בשפה העברית בכל תחומי המחקר ההיסטורי.

יוענקו שני פרסים בסך 25,000 ₪ כל אחד.

הפרסים ישמשו לפרסומם של כתבי היד הזוכים בהוצאת מאגנס.

המועד האחרון להגשת כתבי היד: 30 בספטמבר 2020

לתקנון הפרס והנחיות להגשת כתבי היד לחצו כאן

______________________________________________________________

"עם ועולם" - העמותה ע"ש שלמה ובלה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל

והוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים

שמחות להכריז על הזוכים

בפרס ע"ש שלמה ובלה ברטל

לקידום המחקר ההיסטורי בישראל  לשנת תשע"ט–2019

הילה שלם-בהרד

על חיבורה

היתוך בחום נמוך: שפה,דת,חינוך ויחסים בין-עדתיים במחנות ומעברות העולים


הדר פלדמן-סמט

על חיבורה

שירי "המאמינים" השבתאיים בהקשרם התרבותי-עות'מאני