"עם ועולם" - העמותה ע"ש שלמה ובלה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל
והוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים 

 

שמחות להכריז על הזוכה

בפרס ע"ש שלמה ובלה ברטל

לקידום המחקר ההיסטורי בישראל
לשנת תשפ"ב–2022 


לאה פרייס
על חיבורה

"הטובע נאחז בשיבולת"
אזרחים להחלפה פולין-ארץ ישראל 1945-1939

 

===========================================

קול קורא

 

הגשת מועמדות לפרס ע"ש שלמה ובלה ברטל

 לקידום המחקר ההיסטורי בישראל

 

 עבור כתבי יד מקוריים בשפה העברית

בכל תחומי המחקר ההיסטורי

 

בשנת תשפ"ד–2024 יוענק פרס אחד בסך 50,000 ₪

 

מחצית הפרס תשמש לפרסום כתב היד הזוכה בהוצאת מאגנס

והמחצית השנייה תוענק לזוכה

 

המועד האחרון להגשת כתבי היד: 30 באפריל 2024

.

ניתן למצוא את תקנון הפרס והנחיות להגשת כתבי היד באתר הוצאת מאגנס:

www.magnespress.co.il