הנחות על מבחר ספרים, כעת באזור המבצעים.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על ספרי מאגנס ואקדמון שמורות להוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס. אין לשכפל, להעתיק, לצטט, בכתב, בדפוס, במדיה דיגיטאלית או אחרת ללא קבלת רשות בכתב ומראש.

העתקת קטעים מתוך ספרים שבהוצאת מאגנס טעונה אישור מוקדם בכתב ותשלום.

לקבלת אישור חד פעמי לשימוש בקטעים מתוך ספר בהוצאתנו יש לפנות למזכירות ההוצאה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני: info@magnespress.co.il  או בפקס 02-5633370.

נא פרטו בבקשתכם את שם הספר ואת מספרי העמודים. יש לפרט את שם דבר הדפוס בו הנכם מתעתדים להשתמש בקטעים המועתקים, את שם המו"ל וכתובתו. יש לציין את כמות העותקים של דבר הדפוס שתודפס.

המו"ל מתחייב לציין בהערות השוליים את שם הספר ממנו הועתק הקטע, שם המחבר, שם המו"ל וכתובתו, והשנה בה יצא הספר לאור.

כאשר הבקשה לזכויות של מאמר שפורסם בהוצאת מאגנס היא ממחבר המאמר וכוונתו להוציא לאור קובץ מאמרים פרי עטו, אין צורך בתשלום, ואם המו"ל של הקובץ דורש אישור רשמי נא להפנותו לדואר האלקטרוני: info@magnespress.co.il.

עם יציאת הספר לאור מתחייב הפונה לספק להוצאת הספרים ע"ש מאגנס עותק אחד של הספר ללא תמורה.