אבטחה

אתר זה נוקט את כל אמצעי הזהירות על מנת להגן על מידע הקשור לגולשינו. כאשר גולשים מוסרים מידע דרך האתר, מידע זה מוגן, הן online הן offline.

כאשר אתם מתבקשים על ידי המערכת לספק מידע רגיש (דוגמת מספר כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות), מידע זה מקודד ומוגן באמצעות תכנת הקידוד המתקדמת בתעשייה SSL ובהתאם לתקן PCI של חברות האשראי. המידע מועבר ישירות לחברות האשראי באמצעות חברת הסליקה טרנזילה מבלי שהוא מתקבל באתר הוצאת מאגנס. כשאתם נמצאים בעמוד מאובטח, למשל טופס ההזמנה שלנו, צלמית המנעול בתחתית מסך הדפדפן נראית נעולה, בניגוד למצב שבו היא נראית פתוחה כאשר אתם גולשים בחלק בלתי מאובטח של האתר. 

בשעה שאנו משתמשים בקידוד SSL על מנת להגן על מידע אישי online, אנו גם עושים כל שביכולתנו להגן על מידע כזה offline. כל המידע המתייחס לגולשינו, ולא רק המידע הרגיש המתואר לעיל, מוגבל לשטח משרדינו. רק עובדים אשר תפקידם מחייב עיון במידע לצורך מילוי תפקידם (לדוגמה מחלקת הנהלת החשבונות או מחלקת שירות לקוחות) מורשים לעיין במידע אישי הניתן לזיהוי. עובדינו מחויבים להשתמש בשומרי מסך מוגנים בסיסמה כשהם עוזבים את שולחנם. כשהם שבים לשולחן, הם מוכרחים להזין את סיסמתם מחדש על מנת לעיין במידע האמור. מעבר לכך, כל עובדינו מעודכנים באופן שוטף בנוגע למדיניות ההגנה על הפרטיות הננקטת על ידינו וחשיבותה. לסיום, השרתים שבהם מאוחסן המידע האישי הניתן לזיהוי שמורים בסביבה מוגנת ונעולים.