חודש הספר הגיע! עכשיו באתר מבצע 1+1 ומבצעים נוספים, מאות ספרים מעניינים מחכים לכם באזור המבצעים

הגשת כתבי יד

אם בכוונתכם להגיש להוצאת מאגנס, או להוצאת אקדמון, הצעה להוציא לאור את ספרכם, עיינו בהנחיות שלהלן. 

הגשת ההצעות בהתאם להנחיות תבטיח כי תהליך הטיפול בכתב היד מעת קבלת ההחלטה על הוצאת הספר עד צאתו לאור יהיה קצר ככל האפשר.

כיצד להגיש הצעה להוצאה לאור

הנחיות לעיבוד עבודת דוקטור לספר

כללים להתקנת כתבי יד

השאלה המעניינת מכול: כיצד מגיע הספר ממחסני ההוצאה למדפי החנויות?