חודש הספר הגיע! עכשיו באתר מבצע 1+1 ומבצעים נוספים, מאות ספרים מעניינים מחכים לכם באזור המבצעים
ספר אלקטרוני במבצע
>בראשית היה הדבר
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2014
דאנאקוד:
45-005529
ISBN:
978-965-493-746-7
עמודים:
200
שפה:

בראשית היה הדבר

שמונה שיחות על הבשורה הרביעית

תקציר

הביוגרפיה המשיחית של ישוע מנצרת מעוצבת בבשורה על פי יוחנן באופן שונה מאוד מעיצובה בשלוש הבשורות האחרות שנכללו בברית החדשה – הבשורות על פי מתי, מרקוס ולוקס. בשורה זו, שנכתבה ככל הנראה לקראת סוף המאה הראשונה לספירה מחוץ לארץ ישראל על ידי מי שיוונית הייתה שפת אמו, משקפת את עמדתו הייחודית של מחברה שניצב מול היהדות הרחבה מכאן ומול קבוצות מתחרות מבין חסידי ישוע מכאן.

הבשורה על פי יוחנן, שהיא מסה תאולוגית יותר מאשר היא סיפור חייו של ישוע, זכתה לאהדה רבה בקרב נוצרים בשל רעיונותיה הדתיים החדשנים והנועזים. החיבור גם עורר עניין רב ביותר בקרב החוקרים, אם כי דווקא ספרות המחקר העברית על אודות יוחנן דלה.

שמונה שיחות על הבשורה הרביעית בין חוקר המקרא יאיר זקוביץ לבין חוקר הנצרות הקדומה סרג' רוזר, מבליטות את שתי תכונותיה המרתקות: האחת – המשחק המורכב של מחברה בין הרצון לטעון כי המשיחיות של ישוע איננה אלא המשך הדרך המקראית לבין הרצון להתוות מהלכים רעיוניים חדשניים; השנייה – שיקוף מסורות יהודיות, אשר עדויותינו עליהן מחוץ להופעתן ביוחנן מאוחרות הרבה יותר. השיחות ממחישות את אופיו הפולמוסי של יוחנן ואת דרכו בפיתוח אסטרטגיות של הפרדה והיבדלות שתאומצנה על ידי הנצרות בהמשך הדרך.

ביקורות ועוד

"...יאיר זקוביץ מביא אתו את הידע של חוקר מקרא ואילו סרג' רוזר הוא חוקר נצרות קדומה. השיתוף ביניהם יוצר דיאלוג לימודי־מחקרי, כאשר כל אחד משני המשתתפים בו מסייע לחברו לקדם את השיח האקדמי המשותף ואת הניסיון לפענח את זהותם של הנמענים..." הארץ, תרבות וספרות, "ישו הוא מלכי־צדק, המחליף את הכוהן הגדול במקדש ביום הכיפורים", מאת: איתמר גרנולד, ספטמבר 2017
Review of Biblical Literature, ספטמבר 2015
"מכל מקום, רוזר מיטיב לצטט את מדרשי חז״ל בני תקופתם של כותבי הבשורות, כדי לעמוד על הקשר בין סיפור ישו לעקדה... זהו ספר מרתק."הארץ, מאת: יצחק לאור, מאי 2014
"יש חידוש מרענן בשמונה השיחות של יאיר זקוביץ וסרז׳ רוזר על האוונגליון של יוחנן, המדגישות את הזיקה היהודית והמקראית שיש באוונגליון זה."הארץ, מאת: איתמר גרינוולד, מאי 2014
"מדובר במסע רב ידע ומעניין בנפתולי ראשית הנצרות ויחסיה עם מורשת היהדות, וגם בניסיון ראוי להנגיש בצורה נוחה שיח אקדמי לציבור המשכיל"מינים, מאת: תומר פרסיקו, מאי 2014