>דרך החושקים
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2019
דאנאקוד:
45-005895
ISBN:
978-965-7008-11-9
עמודים:
236
שפה:

דרך החושקים

פירוש אנונימי לשיר השירים

תקציר
פירוש יוצא דופן זה, שנכתב על ידי פרשן בלתי ידוע מצפון צרפת בסוף המאה השתים-עשרה, מייצג אפיזודה ייחודית בתולדות הפרשנות היהודית למקרא. הפרשן מפרש את שיר השירים באופן בלעדי בדרך הפשט, כסיפור של שני אוהבים צעירים ומערכת היחסים ביניהם. אף על פי שהפרשן מושפע מן הפרשנות והמילונאות שקדמו לו, הוא סולל דרכים חדשות להבנת פשוטו של מקרא, תוך נתינת דעת לכל פסוק ולכל פרט בשיר השירים. הרקע החברתי והתרבותי של תקופתו מתגלה היטב לא רק באמצעות הלעזים הצרפתיים שבפירוש אלא בעיקר בתיאור דמויותיהם של האוהבים כאביר ימי ביניימי ואהובתו, בהרחבת הדיבור על "דרך החושקים" – דרכיהם ומנהגיהם של האוהבים, באזכורים הרבים של אבירים, מלחמותיהם ואורחות חייהם, ובתשומת לב לתרבות היין ולגידול בשמים. מהדורת הטקסט מלווה במבוא מפורט ובו ניתוח מקיף של הפירוש בכל היבטיו: הספרותיים, הלשוניים והפרשניים. 
ביקורות ועוד
"...המהדורה המשובחת והמבוא המקיף, הכתוב בלשון רהוטה, מציגים בפני הקוראים והלומדים אוצר יקר מימי הביניים ופירוש מקורי ויוצא דופן. ההשקפה שאחד מכתבי הקודש הוא בעצם שיר אהבה חילוני הייתה לא פחות ממהפכנית על רקע הדעות שהיו מקובלות בחברה היהודית במקום ובזמן שבהם נכתב הפירוש. החלטתו של הפרשן לפרש את שיר השירים כשיר אהבה מוכיחה עד כמה חדרה התרבות הלא יהודית לחברה היהודית בזמנו. בזכות כל אלו עתיד הספר לקבל, בצדק, מקום של כבוד על מדף הספרים של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים". שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כו, "פרשנות פשט קיצונית לשיר השירים", מאת: יהונתן יעקבס, ינואר 2021.

"...הקריאה בפירושו של הפרשן האנונימי היא כמשב רוח מרענן, כאי מבטחים של פרשנות פשט בים האליגוריה. עונג על עונג צפוי לקורא השוקע בלימוד המבוא לפירוש, שהוא מופת למלאכת ההדרה ולמחקר מעמיק המציג את דמות הפרשן, שעצמותיו קורמות גידים, בשר ועור עד שנדמה לקורא שהוא מכירו היטב, ורק שמו נעלם ממנו." הארץ, יאיר זקוביץ, דצמבר 2019

על מקרא, הוראה וחינוך מאת: לאה מזור, יוני 2019
כאן, רשת ב' גואל פינטו מראיין את פרופ' שרה יפת, מרץ 2019