חיפוש מתקדם
>"הגנו על עצמכם!"
מידע נוסף
מו"ל:
בשיתוף:
  • המרכז לחקר תולדות ישראל ע"ש בן-ציון דינור
שנה:
1996
דאנאקוד:
45-800078
עמודים:
156
שפה:
משקל:
500 גר'
כריכה:
רכה

"הגנו על עצמכם!"

ייסוד "האגודה המרכזית של אזרחים גרמניים בעלי האמונה היהודית"

בעריכת:
תקציר

לפני למעלה ממאה שנים, ב-1839, נוסדה בברלין "האגודה המרכזית של אזרחים גרמניים בעלי האמונה היהודית" (בגרמנית: "Central Verein deutscher Staatsbuerger juedischen Glaubens" ובקיצור CV), אשר הפכה לארגון המרכזי בקרב יהדות גרמניה עד לתקופה הנאצית. מחקרים רבים העוסקים בהתפתחויות בקרב יהדות גרמניה שלאחר האמנציפציה, בעיקר בתגובות כלפי האנטישמיות, נוטים להתמקד דווקא בפעילותו של ארגון זה, והקמתו מתוארת כשינוי מרכזי, ואפילו כנקודת מפנה בתולדות יהודי גרמניה. יש הרואה אותו כ"מאורע החשוב ביותר בהיסטוריה של יהדות גרמניה" בתקופה ש"בין האמנציפציה לשואה".

הקמת ה-CV ופעילותו הביאה, לדעת החוקרים, לשינוי מהותי בקרב יהדות גרמניה בראשית שנות ה-90 של המאה הי"ט: מעבר מהתנהגות פסיבית וכנועה כלפי הסביבה, למה שכונה על ידי מספר חוקרים "אקטיביזם יהודי" גאה. לפני תקופה זו הפגינו רוב היהודים אדישות כלפי האנטישמיות, או שחששו להתמודד עמה, ואילו ה-CV יזם תגובה אקטיבית – מאבק – נגדה. יש המוסיפים כי בעקבות המאבק נגד הגורם החיצוני חל גם שינוי פנימי בקרב יהדות גרמניה: גילוי מחדש של היהדות. הניסיון להצדיק את היהדות נגד מתקיפיה מחוץ הביא לכך שאותם יהודים אקטיביסטים ילמדו יותר על היהדות, ויגלו את החיוב המצוי בה. כך התגובה האקטיבית נגד האנטישמיות הביאה לדעתם לבלימת מגמת האסימילציה ששררה בקרב יהדות זו לאורך רוב המאה הי"ט. חוקרים אחרים חולקים על עמדה זו, ורואים את ה-CV מבחינה אידיאולוגית כהמשך של מגמת האסימילציה. אולם גם הם מסכימים כי מבחינת התגובה כלפי עוינותה של הסביבה הגרמנית היוו הקמתו ופעילותו של הארגון שינוי חשוב בתולדות יהדות גרמניה.

האגודה המרכזית והאידיאולוגיה המוצהרת שלה כבר נדונו ברמות שונות של הרחבה ואיכות במחקרים מודרניים רבים. החוברת שלפנינו נועדה להתמקד באגודה בתקופת הייסוד שלה, בשנים הראשונות של פעילותה – תקופה שזכתה לתשומת לב מועטה במחקר, וגם אינה מכוסה ברובה על ידי מקורות ארכיוניים. תקופה זו הינה רבת חשיבות להבנת הארגון, מניעיהם של מייסדיו והיעדים שייחסו לו, עליהם ידוע מעט מאד. אולם מעבר לכך, ה-CV וייסודו משקפים מגמה חשובה מאד של שינוי כולל בדפוסי הפעילות הציבורית של יהדות גרמניה בראשית שנות ה-90 ובתגובותיה כלפי החברה הסובבת. על שינוי זה, מאפייניו וגורמיו ננסה לעמוד כאן. 

תוכן עניינים:

מבוא

מרטין מנדלסון, חובת ההתגוננות העצמית

אויגן פוכס, הגנה משפטית ושלום על פי חוק

אויגן פוכס, שאיפות ומטרות

M. Mendelsohn, Die Pflicht der Selbstvertheidigung (המקור בגרמנית

Eugen Fuchs, Rechtsschutz und Rechtsfrieden (המקור בגרמנית)

Eugen Fuchs, Bestrebungen und Ziele (המקור בגרמנית)