חודש הספר הגיע! עכשיו באתר מבצע 1+1 ומבצעים נוספים, מאות ספרים מעניינים מחכים לכם באזור המבצעים.
1+1
>לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2009
דאנאקוד:
45-171029
ISBN:
978-965-493-459-6
עמודים:
372
שפה:
משקל:
600 גר'
כריכה:
רכה

לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית

יישומה של הלוגיקה הארסטוטלית בפירושים למידות שהתורה נדרשת בהן

תקציר

הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה והתלמוד. הידועים בין כללים אלה הם י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן, שנמנו בתחילת הספרא. י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן נתפסו כאמצעים שבהם קשרו חז"ל בין ההלכה או המסורת ובין המקרא, כלומר בין תורה שבעל פה ותורה שבכתב, שיחדיו הן מהוות את הבסיס להלכה היהודית. אין זה מפליא אפוא שבמהלך הדורות נכתבו על י"ג המידות עשרות רבות של פירושים.

המחקר המוצג בספר זה מתרכז בסוג מסוים של פירושים למידות שהתורה נדרשת בהן: הפירושים שיישמו את הלוגיקה האריסטוטלית בניתוח המידות ובהבנתן. לדרך ייחודית זו של שילוב פילוסופיה והלכה יש חשיבות לא רק לגבי ההיסטוריה של הספרות הרבנית והמתודולוגיה התלמודית, אלא גם להבנת הקשרים שבין מסורות יהודיות פרטיקולריות מצד אחד ובין תרבות וספרות אוניברסליות מצד שני. ניתוח הפירושים הלוגיים למידות שהתורה נדרשת בהן מראה כיצד תורות יווניות נקלטו על ידי חכמי ישראל בימי הביניים, בתיווכן של הספרות הערבית והסכולסטית, ויושמו בפיתוחה של המתודולוגיה התלמודית.

ביקורות ועוד

ALEPH, גיליון 15.1, 2015

"...תרומה ממשית יש כאן לבעלי עניין בלוגיקה הקלאסית - לא רק כפרק בהיסטוריה של הרעיונות אלא גם כמהלך חי ועשיר בהתפתחות של העיון התלמודי אליו לא נחשפים הלומדים במסגרת מערכת החינוך הישיבתית (על סוגיה שונים). גם כמדריך לעיון במידות שהתורה נדרשת בהן וספרות הכללים, ניתן להשתמש בחלקים של הספר כמקור ביבליוגרפי ואף כמקור לניתוח והסבר.
כמובן שהרבה ניתן ללמוד מן הספר בתחומו האקדמי הרשמי, אך גם לומדי תורה המתעניינים במחקר יצאו ממנו נשכרים (אפילו אם הם ידלגו על ניתוחים הנדרשים מצד חוקר בבואו אל 'כתב-יד-המיוחס-ל' ולא בהכרח חשובים עבורם). רביצקי מציג נושא המצוי בצומת חשובה ללומד שחשוב לו המחקר ולחוקר המעוניין בלימוד, אכן "מפתה לומר שהשפעתה הרבה של הלוגיקה על עולם ההלכה נעוצה בניטראליות שלה כלפי המסורת הדתית". בקבלו את העמדה הרואה בפילוסופיה היהודית מרחב של עימות – הכלה והרמוניה או התנגשות בין תכנים שונים – רביצקי מציב את מושא מחקרו כסמן אפשרי של תחום הפירוז בין הפנים והחוץ של היהדות..." המשך לקרוא (מתוך: עלים לתרופה, מאת: רולי, דצמבר 2011)

אלף, ינואר 2011