הנחות על מבחר ספרים, כעת באזור המבצעים.
ספר אלקטרוני במבצע
>מדרשי-הלכה של האמוראים בתלמוד בבלי
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2011
דאנאקוד:
45-005340
ISBN:
978-965-493-549-4
עמודים:
1200
שפה:

מדרשי-הלכה של האמוראים בתלמוד בבלי

מלוקטים ומסודרים עם חילופי גירסאות

תקציר

בספר זה קיבץ המחבר את מדרשיהם של האמוראים בתלמוד הבבלי. בכך הושלמו קובצי מדרשי-ההלכה של התנאים והאמוראים, במשנה ובתוספתא ובתלמודים הירושלמי והבבלי.
המדרשים מובאים בסדר המקראות; נוסחם נקבע על פי המקבילות שבתלמוד ולפי גרסאות כתבי-יד ודפוסים ראשונים, וניתן בהם תרגום עברי.
בראש הספר – דיון בלשונם ובצורתם של המדרשים ובאמוראים בעלי המדרשים.