.
מבצע אלקטרוני
>מדרשי-הלכה של האמוראים בתלמוד ירושלמי
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2004
דאנאקוד:
45-005315
ISBN:
978-965-7755-64-8
עמודים:
275
שפה:

מדרשי-הלכה של האמוראים בתלמוד ירושלמי

מלוקטים ומסודרים עם חילופי גירסאות בידי ע"צ מלמד

תקציר

בספר זה קיבץ המחבר את מדרשי ההלכה של האמוראים בתלמוד הירושלמי. בספריו הקודמים קובצו מדרשי ההלכה של התנאים: בתלמודים, במשנה ובתוספתא. המדרשים מובאים לפי סדר המקראות ונוסחם נקבע על פי הגרסאות בכתבי יד ובמקבילות שבתלמודים ועל פי הנוסחים שהיו בידי מפרשי הירושלמי. בראש הספר – דיון בלשונם, בצורתם ובסגנונם של המדרשים ובאמוראים בעלי המדרשים.