>סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2003
דאנאקוד:
45-005054
ISBN:
978-965-7755-27-3
עמודים:
786
שפה:
מהדורה:
שלישית מעודכנת 2007

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי

תקציר

לתשומת לבכם - בחלק מן המכשירים ייתכנו שיבושים בקריאה ביישומון מאגנס. ניתן לקרוא את הספר באופן מקוון במחשב ובמכשירים הניידים

חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה עוד בימי קדם. במוקד הדרישה האתית למן ראשיתה הייתה העמדת חובותיו של המטפל כלפי מטופליו מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה מחודשת של העיסוק באתיקה מקצועית. כיום ארגונים מקצועיים רבים מגדירים כללי התנהגות אתית כחלק בלתי נפרד מהפעילות המקצועית, מתוך העמדת טובתו של המטפל במרכז. כללים אלו מנוסחים בדרך כלל בקוד אתי. למרות ההבדלים בין גישות טיפוליות ושיטות עבודה, רבות הן הדילמות האתיות המשותפות.
לפנינו הספר המקיף הראשון שנכתב בעברית, על ידי אנשי מקצוע ישראליים, שדן בסוגיות ובדילמות אתיות העולות במקצועות בריאות הנפש. הספר מציג את היבטי החשיבה האתית, את יסודותיה ההיסטוריים, הפילוסופיים והפסיכולוגיים ואת הכללים האתיים המעוגנים בקודים ובחוקים בישראל. מוצגים בו הן עניינים אתיים כלליים הן סוגיות ייחודיות. הדיונים מלווים בדוגמאות לדילמות אתיות ולהתמודדות אתן מן העבודה המעשית או מן הפניות לוועדות האתיקה השונות בישראל.
כל הכותבים בספר הם אנשי מקצוע מומחים ומיומנים ובעלי שם בתחומם. הספר מיועד בעיקר לאנשי בריאות הנפש, אך גם אנשי מקצועות טיפוליים אחרים וכן אנשי חינוך, הדרכה וייעוץ ימצאו בו עניין ומענה על שאלות אתיות המתעוררות בעבודתם. למטופלים ולציבור המתעניינים הספר מאפשר הצצה לשיקולים הערכיים והנורמטיביים המנחים את המטפלים בעבודתם וכך הוא עשוי לתרום לגיבוש ציפיות הדדיות תואמות.
הספר שלפנינו הוא מהדורה חדשה ומעודכנת של קודמו, אשר סיפק בסיס ידע לעבודה מקצועית מעמיקה בתחום האתיקה המקצועית של המקצועות המטפלים. אתיקה מקצועית היא תחום דינאמי ומתפתח תוך תהליך של התמודדות מתמדת עם דילמות המתעוררות בעבודה המעשית. לכן, גם לאחר שהארגונים המקצועיים הגדירו כללי אתיקה כחלק בלתי נפרד מהפעילות המקצועית שלהם, נמשך פיתוח החשיבה האתית ובעקבותיו הרחבות ושינויים של כללי האתיקה.
לקראת הוצאת המהדורה החדשה של הספר עודכנו הפרקים העוסקים בקשר המקצועי ובסוגיות האתיות הייחודיות למקצועות השונים. בפרק האחרון מובאים הקודים האתיים המעודכנים של האגודים והאגודות של מקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי.

ביקורות ועוד

"פסיקת בתי המשפט לגבי דרישה לקבלת חומר רפואי מלמדת כי בתי המשפט לא קיבלו גישה פטרנליסטית ועמדו על זכותו של בעל הזכות. פסיקה זו לא הייתה לגבי עניינים של טיפול פסיכולוגי אך יש להניח כי אותה גישה תהיה גישת בתי המשפט לגבי תשובת פסיכולוגים. בהקשר זה נציע לקוראנו לעיין במאמרה של ימימה גולדברג 'ייעוץ וטיפול בילדים: טובת הילד, ההגנה על הילד, ההגנה על ההורים' בספר 'סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי' "  - פסיכואקטואליה, מאת: טל אופיר, פברואר 2016
ערוץ 1 תוכנית: מהיום למחר
שעה: 23:50 פברואר 2004 מגיש: דוד ויצטום 
המלצה ב אתר נוריתה מאת: גל אלגר אפריל 2009
זמן הרפואה כתב העת של ההסתדרות הרפואית בישראל, מאי-יוני 2004- ד"ר מיכאל שניידמן
ביטחון סוציאלי 65, מרס ‏2004

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$43 $28
הוספה לסל