>קובץ מאמרים בלשון חז"ל
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
1972
דאנאקוד:
45-801564
עמודים:
361
שפה:
משקל:
870 גר'
כריכה:
רכה

קובץ מאמרים בלשון חז"ל

כרך א
בעריכת:
תקציר

בשיחה שהייתה בין כותב שורות אלו לבין פרופ' קוטשר ז"ל, בשנת הלימודים תשל"א, עלתה ההצעה לקבץ בספר אחד מאמרים שונים העוסקים בדקדוקה של ל"ח, שנכתבו בדור האחרון. פרופ' קוטשר ראה בכך ציון דרך ופתח לעריכת מקראות שתשרתנה את תלמידי החוגים ללשון העברית באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות אחרות וציבורים אחרים. התחלנו במלאכה בקיץ תשל"א, עבודות הצילום ועריכת המפתחות דרשו זמן רב. אנשי "אקדמון" קיבלו על עצמם להכין את המקראה עד ראשית הטרימסטר השני של שנת הלימודים תשל"ב, לקראת שובו של פרופ' קוטשר מארה"ב, ולא שיערנו שהוא לא יהיה אתנו עוד.

מקדישים אנו את הספר לזכרו המבורך. פרופ' קוטשר זכרונו לברכה היה מחוקריה הבולטים של ל"ח בדורנו. הוא מקדיש למחקרה הרבה ממאמריו, ואף בפרסומים שהוקדשו לנושאים אחרים שיקע קוטשר מגילוייו בלשון חז"ל. במשך כעשרים שנה היה ממוריה החשובים באוניברסיטה העברית ובאכסניות אחרות. הכול קיוו שהוא יזכה אותנו במחקרים נוספים ובדקדוק מפורט של ל"ח ע"פ כ"יי ומסורות שבע"פ. ביוזמתו נכתבו ונכתבים מחקרים שונים בתחום זה ע"י תלמידיו לתואר השני והשלישי (באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר-אילן). לדאבוננו נפסקו תכניותיו של מורנו המנוח בעיצומן. עלינו, תלמידיו, מוטלת החובה להמשיך במלאכה רבת אחריות זו, ויהי רצון שנעמוד בה.

חסרונה של מקראה זו הורגש מזה שנים. ספרו של מ"צ סגל "דקדוק לשון המשנה" בנוי כידוע על מהדורות דפוסים של המשנה, התוספתא, והתלמודים ואינו יכול לשמש ספר עזר יחיד בידי התלמידים (והחוקרים). פירצה זו החלה מתמלאת ע"י כינוסים של רבים ממחקריו של ח' ילון "מבוא לניקוד המשנה" (ירושלים, תשכ"ד) ו"פרקי לשון" (ירושלים, תשל"א). מצאנו לנכון להוסיף ולכנס מחקרים נוספים מפרי עטם של חוקרים אחרים, בחלקם נכתבו בשנים האחרונות ממש. ראשונה באים מאמרים העוסקים בעניינים כלליים או בבירור מקיף של נושאים בודדים של לשון חז"ל בכלל (ולשון המשנה בפרט). אחריהם באים מאמרים העוסקים באופן מיוחד במסורות שבע"פ ובמיוחד במסורת תימן, תחום שח' חלון הפנה את תשומת לב החוקרים אליו ואשר תלמידיו יצחק שבטיאל החל בו לפני כ-35 שנה. אחרי אלה מובאים פרסומים העוסקים בל"ח שמחוץ למשנה (לשון ההגדה של פסח, לשון המדרשים (כ"י וותיקן 30), ולשונו של מחזור וורמייזה. בסוף בא מאמרו של פרופ' ח' רבין העוסק ברקע היסטורי של לשון המגילות הגנוזות ומאיר בפרטים רבים את ל"ח. תודתנו נתונה לפרופ' רבין שטרח ותרגם את מאמרו מאנגלית לעברית כדי להרבות את קוראיו. היו מאמרים נוספים שהיה בדעתנו לכוללם במקראה, בכלל זה פרסומים אחדים של ח' ילון שלא נתכנסו בשני ספריו הנ"ל, אבל הדבר נמנע מאתנו מפני שלא ניתנה לנו הרשות לצלמם.

מצאנו לנכון לשקוד על התקנת מפתחות למרות הטרחה המרובה הכרוכה במלאכה זו. כל לומד ומעיין יודע מה גדול ערכו של ספר ומאמר שנתלוו לו מפתחות. יבוא על הברכה חברנו יצחק ספר שערך בנאמנות את המפתחות.

תודה מיוחדת נתונה לשמעון עובדיה וחבריו אנשי "אקדמון" שהשקיעו מאמצים מרובים בהכנת המקראה ואף הקדישו לה מזמנם הפנוי.

מ' בר-אשר 

ניתן לרכוש את הכרך השני כאן


  • ספר מודפס
    $21
    $23
הנחת אתר ספר מודפס
$23 $21
הוספה לסל