>שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
מידע נוסף
שנה:
2009
דאנאקוד:
45-101122
עמודים:
300
שפה:
משקל:
740 גר'
כריכה:
קשה

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

כרך יט
בעריכת:
תקציר

רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה:

מקרא

טובה גנזל
מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל
יעקב מילגרום
התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?
נועם מזרחי
בין חקר הלשון לחקר הנוסח: התחביר של עובדיה יט–כ בנוסח המסורה ובתרגומים העתיקים
עמוס פריש
לתפיסת המלוכה בספר תהילים
יעל שמש
'ומוצא אני מר ממות את האשה' (קהלת ז, כו) – האומנם מצויה שנאת נשים במקרא?


המקרא בזיקתו למזרח הקדום

שון-זליג אסטר אחת דיבר סנחריב, שתים זו שמע הנביא – לעיבוד המקורות האשוריים בסיפור הנבואי על מלחמת סנחריב ביהודה


מגילות מדבר יהודה וספרים חיצונים

ורד נעם 'תעבירו באש' (במדבר לא, כג) – לקדמותה של מסורת פרשנית
מיכל בר-אשר סיגל בעיית הרוע בתרגום הסורי של בן סירא – בדיקה מחודשת של ההבדלים שבין הנוסח העברי לנוסח הסורי 137


תולדות הפרשנות

ישעיהו מאורי 'אגדות חלוקות' בפירוש רש"י למקרא
גילה פריבור דרכו הפרשנית של רש"י בשימושו במדרשי חז"ל בפירושו לקהלת
שרה יפת הקדמת רשב"ם לפירושו למגילת איכה 232
אהרן מונדשיין 'חכמי המסורת בדאו מלבם טעמים למלאים ולחסרים' – על מאבקו של ר' אברהם אבן עזרא בניצול הכתיב המקראי ככלי פרשני


ביקורת ספרים

ערן ויזל 'ופצעֶיךָ בשִׂכלךָ חֲבֹשׁ' על: ר' אברהם אבן עזרא, יסוד מורא וסוד תורה – מהדורה מדעית מבוארת, מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת, מאת יוסף כהן (ו)אוריאל סימון (המכון לפרשנות המקרא היהודית, מקורות ומחקרים, יא), רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ז, 272 עמ' 325
רוני גולדשטיין פירושי אבן עזרא הספרדי בלבוש עברי וספרדי חדש על:
Mariano Gómez Aranda, El comentario de Abraham Ibn Ezra al libro de Job: Edición crítica, traducción y estudio introductorio (Serie A: Literatura Hispano-hebrea, 6) Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Madrid 2004, cxl, 342, 94 pp.
Mariano Gómez Aranda, Dos Comentarios de Abraham Ibn Ezra Al Libro de Ester: Edición crítica, traducción y estudio introductorio (Serie A: Literatura Hispano-hebrea, 9) Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Filologa, Madrid 2007, cxxviii, 193, 70 pp. 339


תקצירי מאמרים באנגלית