>היסטוריה מתנגשת וקיום משותף
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2014
דאנאקוד:
45-005524
ISBN:
978-965-493-726-9
עמודים:
404
שפה:

היסטוריה מתנגשת וקיום משותף

פרספקטיבות חדשות על המפגש היהודי-פולני

בעריכת:
תקציר
פולנים ויהודים – שני עמים אשר תולדותיהם משולבים זה בזה. הם הכירו זה את זה היכרות אינטימית אך עם זאת היו מרוחקים ונבדלים, הם ידעו תקופות של קירבה לצד שנים של עוינות ואנטישמית, אשר הגיעו לשיאן ערב מלחמת העולם השנייה ובתקופת הכיבוש הנאצי. 
השואה והעלמותה של יהדות פולין ממירקם חייה של החברה הפולנית, ומדיניות השלטון הקומוניסטי שהתבסס בפולין לאחר מלחמת העולם השנייה השפיעו במשך עשורים ארוכים על ההיסטוריוגרפיה של יהודי פולין. היסטוריונים יהודים, בני הדור שחווה את הקריעה והחורבן, בחנו את ההיסטוריה של יהודי פולין מתוך פרספקטיבה של שני הקטבים שהכירו מקרוב: הפריחה הגדולה שלפני השואה והריק הנורא שבא בעקבותיה. אי לכך, נוכחותה של השואה בחקר יהודי פולין במיוחד בהיסטוריוגרפיה הישראלית, הייתה בולטת במיוחד.
ספר זה יוצא מנקודת מוצא שונה. מטרתו אינה להביא תמונה מקיפה על תולדות יהדות פולין שחרבה, אלא להתמקד בזווית שזוכה לטיפול חלקי בחקר ההיסטוריה היהודית-פולנית - היבט הקיום המשותף: ההשפעות ההדדיות, החיכוכים והעוינות, הזיכרון ההיסטורי המשותף. אי לכך המחקרים שכונסו בספר הזה מתמקדים בזווית היהודית של המפגש היהודי-פולני לאורך הדורות.
ביקורות ועוד

"אסופה זו מאפשרת לקורא העברי המשכיל להתבונן מפרספקטיבה ייחודית על תולדות הקהילה היהודית בפולין, תוך היחשפות למגמות וכיוונים שהתפתחו במחקר היהודי-פולני בעת האחרונה" - ציון, מאת: אהובה ליברס נוימן, מאי 2014

הארץ, מאת: עופר אדרת, אפריל 2015 

סגולה, מאת: ימימה חובב, מרץ 2015

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$39 $25
הוספה לסל