>מקצועיות אתית בפסיכותרפיה
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2012
דאנאקוד:
45-005413
ISBN:
978-965-493-633-0
עמודים:
268
שפה:

מקצועיות אתית בפסיכותרפיה

תקציר

מאנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש מצופה בדיקה מתמדת של גישתם המקצועית, של יחסיהם עם המטופלים ושל חוויותיהם האישיות מההיבטים האתיים, כדי להבטיח טיפול אחראי, המתחשב בצורכי המטופלים, בזכויותיהם ובטובתם, ותוך הימנעות מרבית מפגיעה אפשרית בהם, בעצמם או באחרים.
על אף קיומם של קודים אתיים מפורטים האמורים להנחות את התנהגותם של אנשי המקצוע, במציאות הטיפולית המורכבת קשה לעתים לבחור בדרך הרצויה ביותר. מתוך הבנתנו את מורכבותן של הדילמות האתיות העולות בטיפול, באבחון, בהדרכה ובמחקר אנו מייחסים חשיבות רבה להבניית תהליך זיהוין של בעיות אתיות ולפתרונן ככלי עזר בהתמודדות עמן.

את מודל שבעת הצעדים לפתרון בעיות אתיות שאנו מציעים פיתחנו תוך התייחסות לחוזקות ולחולשות של מודלים קיימים, ועל בסיס הניסיון שרכשנו בועדת האתיקה של הפסיכולוגים. מוצגות דוגמאות לניתוח הפרות אתיות בתחומי עבודתנו השונים תוך שימוש במודל המוצע.

ביקורות ועוד

"מעלתו של הספר, הכתוב בשפה בהירה וקולחת, היא בהנחת התשתית לפתרון התלבטויותיו של המטפל. המחברים מנתחים את האירוע בהרחבה, מציגים את הוראות הקודים האתיים ואת סעיפי החוק הרלוונטיים — באריכות יתר יש לומר — ומציעים פתרונות מעשיים. הם עושים זאת בעזרת יישום המודל שפיתחו על סמך המקרים האלה. מטבע הדברים, המודל מופנה למטפל, שהרי הקוד האתי מחייב אותו ולא את המטופל."מגמות, כרך נ(1), מאת: ד"ר יוסי גרין, 2015

פסיכואקטואליה מאת: ד"ר יוכי בן-נון, יולי 2012
"...הכתיבה מאוד בהירה, דידקטית, כובשת בפשטות הניסוח מחד גיסא, ומשכנעת במורכבות הבעיות מאידך גיסא.
נהניתי. חובה לקרוא !!!"


פסיכולוגיה עברית, מאת ד"ר דורית שיקיירסקי,
יוני 2012

אתר פסיכולוגיה עברית
מרץ 2012