>Textus
מידע נוסף
שנה:
2017
דאנאקוד:
45-005782
ISBN:
978-965-7763-08-7
עמודים:
282
שפה:

Textus

מחקרי מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

כרך כו
בעריכת:
תקציר

המאמרים בכרך זה: 

עמנואל טוב - התפתחות נוסח התורה בשני גושים טקסטואליים עיקריים 

מיכאל סיגל, עמנואל טוב, ויליאם ברנט סילס, קליפורד סת פרקר, פנינה שור, יוסף פורת, עם נספח מאת עדה ירדני - מגילה עתיקה של ספר ויקרא מעין גדי: פרסום ראשוני 

קריסטין דה טרויר - שחזור הנוסח העברי הקדום של ספר יהושע: ניתוח של יהושע י

ארמין לנגה - מגילת 4QXIIg כטקסט שנערך

גארי א' רנדסבורג - התיתכן מגילה של התורה שהכילה את המלה 'זעטוטי'?

ננסי בנוביץ - תהלים צא 1 וקריאת שמע ביוונית בקמע ביזאנטי

יוסף עופר - קטע מכתר ארם צובה (שמות ח) שהגיע לישראל

יצחק פנקובר - מגילת אסתר מהמאה הט"ו: קביעת טיפוס המגילה במסורות של חמש קהילות

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$47 $31
הוספה לסל