חודש הספר הגיע! עכשיו באתר מבצע 1+1 ומבצעים נוספים, מאות ספרים מעניינים מחכים לכם באזור המבצעים
1+1
>הטרמינולוגיה של הירושלמי
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2009
דאנאקוד:
45-131108
ISBN:
978-965-493-420-6
עמודים:
651
שפה:
משקל:
1250 גר'
כריכה:
קשה

הטרמינולוגיה של הירושלמי

המונחים העיקריים

תקציר

הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שיטתית של כל היקרויותיהם המובָנות לפי כל עדי הנוסח של הירושלמי המצויים בידינו, תוך סקירת ספרות הפרשנות והמחקר הרלוונטית. המונחים השונים מוגדרים ומתפרשים וכן נידונים היבטים אחרים החשובים אף הם לפרשנות הירושלמי ולמחקרו. בכלל זה בירור תפקידו של כל מונח; קביעת סוגי המקורות שאליהם הוא מתייחס וסוגי המקורות שהוא מציע; בירור לשונו, כתיבו, ו'סגנונו' של כל מונח. כן מבואר היחס בין כל מונח למונחים אחרים הדומים לו או שמתחלפים בו במקורות מקבילים או בעדי נוסח אחרים של הירושלמי, כדי לחדד את הגדרת המונח ולברר את הבדלי המשמעות בינו לבין מונחים אחרים.

ביקורות ועוד

"...לא בכל יום יוצא לאור ספר שהוא ספר יסוד..."מקור ראשון, מאת: כרמיאל כהן, ינואר 2010