אבידב ליפסקר

פרופ' אבידב ליפסקר מלמד במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בר-אילן. חוקר ספרות העלייה השלישית והרביעית וחוקר הספרות היהודית במפנה המאה על רקע המודרניזם הכללי והיהודי בספרות ובאמנות. ספריו בתחום זה: שירת ש' שלום (ספרית פועלים, 1990), שירת אברהם ברוידס (הוצאות אוניברסיטת חיפה ומרכז למורשת בן גוריון). בתחום זה העמיד מתודה חדשה 'אקולוגיה של ספרות' שבא לחלץ את ההיסטוריוגרפיה על המודרניזם מן השיח המקובל על 'הרפובליקה הספרותית'. ביחד עם פרופ' י' אלשטיין מאוניברסיטת בר-אילן פיתח תחום מחקר הקרוי 'תימטולוגיה של ספרות עם ישראל' העוסק בחקר גלגולי גרסאות של הסיפור ההיהודי. על יסוד מתודה זו ראה אור הכרך הראשון של האנציקלופדיה התימטולוגית של הסיפור היהודי (אוניברסיטת בר-אילן, 2005). פרופ' ליפסקר הוא עורך ראשי של כתב העת לחקר הספרות 'ביקורת ופרשנות' הרואה אור באוניברסיטת בר-אילן.
1 תוצאות
keyboard_arrow_up