גדי ביאליק

גדי ביאליק הוא דוקטורנט במסלול הישיר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. עבודתו בהנחיית פרופ' יובל דרור ודר' דן גבתון עוסקת בהיבטים מנהיגותיים ופוליטיים של מנהלי בתי ספר ייחודיים בישראל.
ביאליק משתייך לזרם המחקר האיכותי בחינוך ואף מלמד גישות שונות בו במסגרת בית הספר לחינוך.
תחומי מחקר נוספים של גדי במסגרת שיתוף פעולה עם בית הספר לפיתוח מנהיגות בצה"ל, כוללים ניתוח שיח פיקודי מנהיגותי בצה"ל בהקשר לתכנית ההתנתקות ובהקשר למלחמת לבנון השנייה.
בין עיסוקיו של ביאליק בהווה, הוראת פילוסופיה של החינוך במסגרות שונות בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ותכלול אקדמי של תכנית מואצת לתואר שני במנהל ומנהיגות בחינוך.

פירסומיו המרכזיים:

ביאליק, ג. וטקו, א. (2005). תת"ח כשפה שנייה - פרשנות מחקרית לדפוסי שימוש מאפיינים בתת"ח, חקר מקרה. בתוך: שנתוןI.S.A.A.C. אייזק ישראל, תקשורת תומכת וחליפית, 21, הוצאת אדמית, ירושלים, 33-40.

ביאליק, ג. וארנון, נ. (2007). "הייתי רוצה שהיחידה שלי תהיה אותנטית וספונטאנית" - מאפייני השיח הפיקודי בצה"ל בהתמודדות עם ההכנות למשימת ההינתקות ועם יישומה. בתוך: פסיכולוגיה צבאית, 6 .

Shechner, T., Slone, M. & Bialik, G. (2007). Does political ideology moderate stress: The special case of soldiers conducting forced evacuation. American Journal of Orthopsychiatry, Vol 77, No, 2.
1 תוצאות
keyboard_arrow_up