גיא מירון

פרופסור גיא מירון הוא היסטוריון, חבר המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה וראש המרכז לחקר יהודי גרמניה בתקופת השואה במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם. מחקריו עוסק בתולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה במאה העשרים, בהיסטוריה של יהודי הונגריה, בהיסטוריוגרפיה יהודית ובסוגיות של היסטוריה וזיכרון. פרסם את הספרים: "מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון, זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל" (תשס"ה) בסתיו ימי האמנציפציה זיכרון היסטורי ודימויי עבר ביהדות האירופית תחת איום הפשיזם: גרמניה, צרפת, הונגריה (תשע"א). עורך משותף של הקובץ אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי.
2 תוצאות
keyboard_arrow_up