הנחות על מבחר ספרים, כעת באזור המבצעים.

גיא מירון

פרופסור גיא מירון הוא היסטוריון, חבר המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה וראש המרכז לחקר יהודי גרמניה בתקופת השואה במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם. מחקריו עוסק בתולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה במאה העשרים, בהיסטוריה של יהודי הונגריה, בהיסטוריוגרפיה יהודית ובסוגיות של היסטוריה וזיכרון. פרסם את הספרים: "מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון, זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל" (תשס"ה) בסתיו ימי האמנציפציה זיכרון היסטורי ודימויי עבר ביהדות האירופית תחת איום הפשיזם: גרמניה, צרפת, הונגריה (תשע"א). עורך משותף של הקובץ אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי.
2 תוצאות
keyboard_arrow_up