דב שידורסקי

ד"ר דב שידורסקי היה מראשוני העובדים בארכיון צה"ל ובגנזך המדינה ומייסד ספריית האוניברסיטה של תל אביב, שבה עבד בשנים 1977-1953. מ-1969 הורה בבית הספר לספרנות, ארכיונאות ומידע באוניברסיטה העברית וכיהן כמנהלו בשנים 1989-1978. הוא עוסק בהוראה ובמחקר שתחומיו העיקריים הם הספריות כסוכני תרבות בארץ ישראל ותרומתם לחברה היישובית משלהי התקופה העותמאנית ועד לקום המדינה; סוכני תרבות (הדפוס, הספר העיתון) בתקופה העותמאנית המאוחרת; גורל הספר היהודי בתקופת השלטון הנאצי; היבטים היסטוריים ומשפטיים של ביזת הספרים, הספריות והאוספים היהודיים; המאמצים להצלת שרידי הספריות והעברתן לישראל. הספר שלפנינו הוא המשך לקודמו: ספרייה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית, שיצא לאור בהוצאת מאגנס.
3 תוצאות
keyboard_arrow_up