דוד גולן

דוד גולן (2019-1927) היה פרופסור אמריטוס להיסטוריה של יוון ורומא באוניברסיטת חיפה. פרופ' גולן חיבר את הספרים 'תולדות העולם ההלניסטי' ו-The Res Graeciae in Polybius, תרגם את 'חיי הדריאנוס' ואת 'הקיסרים האנטונינים' מן ה'היסטוריה אוגוסטה', והוסיף להם מבואות, הערות ונספחים. מאמריו שעניינם מדינה, חברה והיסטוריוגרפיה ראו אור בישראל ובחוץ לארץ.
5 תוצאות
keyboard_arrow_up