דורון יעקב


דורון יעקב הוא בוגר החוג ללשון עברית במכללה האקדמית הרצוג (תשס"א), ובעל תואר מוסמך ותואר דוקטור מהחוג ללשון העברית ולשונות היהודים באוניברסיטה העברית בירושלים (תשע"ד). כיום הוא עובד במילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית, ומלמד באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללת הרצוג.
בעבודתו המחקרית הוא עוסק במסורות העתיקות והחיות של קריאת המקרא וספרות חז"ל. שנים רבות הוא עושה בחקר תרבותם של יהודי תימן, וביותר התמקד בלשונות ששימשו בפיהם – העברית, הארמית והערבית.

1 תוצאות
keyboard_arrow_up