זאב לוי

זאב לוי הוא פרופסור אמריטוס לפילוסופיה ולמחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה וחבר קיבוץ המעפיל. בתחומי עיוניו ובספריו עסק בשפינוזה וברוזנצווייג, ביחסים בין פילוסופיה יהודית לכללית, בהשלכות הפילוסופיות של הסטרוקטורליזם, בהרמנויטיקה, באתיקה ובתורת הערכים, וביחסם של הוגים גרמנים קלסיים אל היהדות.
2 תוצאות
keyboard_arrow_up