חנן חבר


פרופ' חנן חבר
הוא מופקד הקתדרה ללשון עברית, ספרות עברית וספרות השוואתית על שם יעקב והילדה בלאושטיין באוניברסיטת ייל. הוא לימד באוניברסיטאות שונות בישראל ובחו"ל.
ספריו:
'לרשת את הארץ לכבוש את המרחב: ראשית השירה העברית בארץ-ישראל' (מוסד ביאליק, 2015)

 (Suddenly, the Sight of War: Violence and Nationalism in the Hebrew Poetry in the 1940s (Stanford UP, 2016
8 תוצאות
keyboard_arrow_up