יואב אבני

חוקר במכון הגיאולוגי בירושלים, עם התמחות מיוחדת בסטרטיגרפיה, טקטוניקה והתפתחות הנוף של דרום ישראל.
את עבודת המוסמך עשה בניתוח התפתחות קמר רמון ומכתש רמון ואת עבודת הדוקטורט על התפתחות מערכת הניקוז הקדומה של הנגב באגני הנחלים פארן ונקרות ובתהליכי השינוי שחלו בהם במהלך התפתחות בקע הערבה. בשנים האחרונות חוקר תהליכי מדבור באזורים הצחיחים של המזרח התיכון ובאזורים מדבריים אחרים בעולם ובהם אוסטרליה ומונגוליה. מחקריו בתחום המדבור מתאפיינים בגישה רב תחומית וכוללים, בנוסף על ניטור עכשווי של נזקי שיטפונות, התחתרות ערוצים וסחף קרקע, גם את ההיבטים הארכיאולוגיים וההיסטוריים הקשורים בחקלאות הקדומה בנגב.
1 תוצאות
keyboard_arrow_up