יוכי פישר

משנָה לראש מכון ון ליר בירושלים, עמיתת מחקר בכירה, ראשת תחום קדוּשה, דת וחילון, ראשת פרויקט מסעות דעת ומנהלת שותפה של החממה האינטלקטואלית לקולנוע דוקומנטרי. מחקריה עוסקים בתחומי הדת, החילון והחילוניות בזמננו ובהקשר היסטורי והשוואתי, מתודולוגיה וחשיבה היסטורית, זיכרון והיסטוריה, והקשר בין מחקר ויצירה. מחקרה הנוכחי עוסק במקומה של הקדושה בעולם הפוסט-חילוני. ב-2015 ראה אור הספר חילון וחילוניות: עיונים בינתחומיים בעריכתה בהוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
1 תוצאות
keyboard_arrow_up