ישי רוזן-צבי


ד"ר ישי רוזן-צבי הנו מרצה בכיר בחוג לתרבות עברית באוניברסיטת תל-אביב והוא עמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. תחומי העניין שלו הם מגדר ומיניות בתרבות התלמודית, עיצובו ותפקודו של המקדש בשלהי העת העתיקה וכן הרמנויטיקה מדרשית. במחקריו משלב רוזן-צבי בין עיסוק טקסטואלי פרטני בספרות חז"ל ובין שימוש בכלים ביקורתיים והרמנויטיים, כגון חקר תרבות, ולימודי מגדר וטקסים.
3 תוצאות
keyboard_arrow_up