ישעיהו פרידמן


ישעיהו פרידמן הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא מחברם של הספרים: Palestine 1914-1918, British-Jewish-Arab Relations; Germany, Turkey and Zionism 1897-1918; Palestine: A Twice Promised Land? Vol. 1. The British, the Arabs, and Zionism, 1915-1920 . כל הספרים תורגמו לעברית. פרידמן ערך גם שנים עשר כרכים בסדרת: Documents on the Rice of Israel והוא שותף כאחד העורכים של ההוצאה החדשה של Encyclopedia Judaica 22 vols. (2007). ישעיהו פרידמן חיבר מאמרים רבים שהמפורסם ביניהם הוא הוויכוח עם ארנולד טוינבי על התכתובת בין מקמהון לחוסיין.
3 תוצאות
keyboard_arrow_up