מבצע אביב! מבחר גדול של ספרים בהנחות גדולות כעת באזור המבצעים.

לוי בן אברהם

לקראת סוף המאה השלוש עשרה כתב הפילוסוף היהודי הפרובנסלי ר' לוי בן אברהם חיבור מיוחד במינו – אנציקלופדיה מקיפה בעברית של המדעים ושל היהדות בשם 'לוית חן'. ר' לוי היה ידוע כבר בחייו כאחד מהדמויות הבולטות בתחום הפרשנות הפילוסופית-אליגורית של התורה ושל מדרשי חז"ל. בחלק היהודי של האנציקלופדיה שלו הוא דן במגוון של נושאים כולל מוסר יהודי, נבואה, טעמי המצוות, סיפורי משה והאבות, עיקרי האמונה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, ופירוש המדרש והאגדות של חז"ל. קודם לכתיבת 'לוית חן' ר' לוי חיבר שיר אנציקלופדי מעל אלף בתים בשם 'בתי הנפש והלחשים'. השיר דן באותם נושאים במדע וביהדות שנידונו לאחר מכן ביתר פירוט בחיבורו.

2 תוצאות
keyboard_arrow_up