לירון דושניק

לירון דושניק, דוקטורנטית בבית-הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב. עבודתה, בהנחיית פרופ' נעמה צבר בן-יהושע, עוסקת בהיבטים אתיים ומוסריים בחייהם המקצועיים של מורים.
דושניק חוקרת במסגרת גישות המחקר האיכותי, תוך התמחות במחקרי הערכה ובניתוח נתונים, ואף מלמדת גישות אלה בבית-הספר לחינוך ובמסגרות אחרות.
תחומי עיסוקה הנוספים נוגעים לתכנון לימודים ולאתיקה של מחקר איכותי.
בין עיסוקיה בהווה הנחייה במכון מופ"ת של קבוצת העניין "ניתוח נתונים איכותיים" ושל ההתמחות "מורי-מורים חוקרים".

פרסומיה המרכזיים:
1. דושניק ל', צבר בן-יהושע נ' (2000). בין כוונה ליכולת: דילמות אתיות של מורים בישראל של שנות ה- 90'. מגמות, מ(3), 442-465.

2. דושניק ל', צבר בן-יהושע נ' (2001). אתיקה של המחקר האיכותי. בתוך: נ' צבר בן-יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי (343-368).לוד:דביר.


3. צבר בן-יהושע נ', דושניק ל' (1998). סוגיות המחכות להכרעה – תכנון לימודים לשנות האלפיים. בתוך: ח' איילון (עורכת). תכניות לימודים כהבנייה חברתית (סדרת חינוך וחברה, עמ' 137 – 164). תל-אביב:רמות.
1 תוצאות
keyboard_arrow_up