מרדכי זלקין


מרדכי (מוטי) זלקין הוא פרופסור מן המניין במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקריו עוסקים בהיבטים חברתיים, חינוכיים וכלכליים של החברה היהודית במזרח אירופה מהמאה השמונה-עשרה ועד אמצע המאה העשרים, תוך התמקדות במרחב התרבות היהודית-הליטאית.

בין ספריו הקודמים – בעלות השחר: ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית בראשית המאה התשע עשרה; אל היכל ההשכלה: תהליכי מודרניזציה בחינוך היהודי במזרח אירופה במאה התשע עשרה.

3 תוצאות
keyboard_arrow_up