לרגל חג הספר העברי מבצע 1+1 - קנו ספר אחד וקבלו את השני ב מ ת נ ה (בכפוף לתנאי המבצע)
חיפוש מתקדם

נירית רייכל

ד"ר נירית רייכל מילאה זה למעלה משלושה עשורים תפקידים שונים במערכת החינוך
הישראלית: מחנכת בני גילים שונים; מנהלת בית ספר יסודי באופירה )כיום שארם
א-שייח'(; מנהלת חטיבת ביניים בכפר הנוער "כדורי"; וראש החוג לחינוך בלתי
פורמלי באורנים, המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית. כיום היא משמשת
ראש אקדמי של מכללת אוהלו בקצרין; מרצה בכירה במכללה האזורית כנרת בעמק-
הירדן; וחוקרת בתחום ההיסטוריה של החינוך והכשרת מורים.
ספרה הקודם: " בית ספר צומח בין ים למדבר ונעקר, בית ספר 'אופירה' )שארם א-שייח'
1982-1974 (" ראה אור בשנת 2005 בהוצאת מכון מופ"ת. פרסמה מאמרים בכתבי עת
שונים, בהם: דור-לדור, דפים, זמנים, עיונים בתקומת ישראל, קתדרה , History of
.Education, History of Education Review, Teacher and Teaching
1 תוצאות
keyboard_arrow_up