סלמוביר זורק

Sławomir Jacek Żurek is a professor and head of the Centre for the Study of Polish Jewish Literature at the John Paul II Catholic University of Lublin. He is the author of numerous academic articles and books, including ‘…lotny trud półistnienia’: O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego (1999); Synowie księżyca: Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej (2004); Z pogranicza: Szkice o literaturze polsko-żydowskiej (2008), translated into English as From the Borderland: Essays on Polish-Jewish Literature (2008); Zastygłe w polszczyźnie: Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego (2011); and, with Karolina Famulska-Ciesielska, Literatura polska w Izraelu: Leksykon (2012). He is a member of the Polish Society for Jewish Studies, the Council of the Polish Episcopate’s Committee for Dialogue with Judaism, and the Polish Council of Christians and Jews, and has held a Fulbright Scholarship at the University of Notre Dame, Indiana.
1 תוצאות
keyboard_arrow_up