עודד פורת


מחקריו של ד"ר עודד פורת עוסקים בקבלה הלשונית הקדומה ובחוויה הדו-פנית. עבודת הדוקטור שלו מוקדשת לספר "מעין החכמה" ולחיבורי העיון האנונימיים שהדפיס מתוך כתבי יד, לצד מהדורות חיבוריו של ר' עזריאל מגירונה ועיונים בתופעה הלשונית הכפולה.

1 תוצאות
keyboard_arrow_up