ענת פירסט

ענת פירסט היא פרופסור מן המניין בבית הספר לתקשורת באקדמית נתניה ומשמשת דיקן בית הספר. תחומי המחקר העיקריים שלה כוללים: היסטוריה של חקר התקשורת; חשיפת תפקידי המדיה בהבניית המציאות החברתית פוליטית; ייצוגם של מיעוטים  וערכים בטקסטים מגוונים במדיה השונים. הגישה עליה מתבססת פרופ' פירסט היא כי תהליך הייצוג בעידן הפוסט-מודרני והקפיטליזם המאוחר, משוקע בעולם של דימויים שאותם בני האדם צורכים ובעזרתם מכוננים את ה'אני'. הנכחתן או היעדרן של קבוצות חברתיות וערכים בזירה התקשורתית על ערוציה ותכניה השונים, הוא חלק חיוני בייצור משמעות בכל תרבות. הקבוצות והערכים הבולטים שפרופ' פירסט עסקה בהם כוללים: מגדר, פלסטינים אזרחי ישראל, זקנים, אמריקניזציה, לאומיות בנאלית ופטריוטיזם. בין ספריה: אדוני, ח' ופירסט, ע' (2006). מחקר תקשורת והוראתה. ירושלים: הוצאת מאגנס; First, A., & Avraham, E. (2009). America in Jerusalem: Globalization, National Identity and the Israeli Advertising. Maryland: Lexington. קמה, ע' ופירסט, ע'  (2015). על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של אחרים.  תל אביב: רסלינג; שפי, נ' ופירסט, ע' (2022). לאומיות בארנק. ירושלים: הוצאת מאגנס, האקדמית ספיר והאקדמית נתניה.
2 תוצאות
keyboard_arrow_up