>אטלס מערות
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
2015
דאנאקוד:
45-005594
ISBN:
978-965-493-797-9
עמודים:
472
שפה:

אטלס מערות

מדבר יהודה וספר המדבר

בעריכת:
תקציר

אטלס המערות מקיף את מערות מדבר יהודה ורצועת סְפר המדבר, שהיא אזור מעבר בין האזור הים-תיכוני במערב למדבר שבמזרח. האטלס כולל מפות מפורטות של רוב מערות הגיר הגדולות שבישראל, ובהן מערות מבוך מסועפות, מערות שהתפרסמו בזכות המגילות והמטמונים שהוטמנו בהן לפני אלפי שנים, וכמה מהמערות שהן מהמעניינות ביותר באזורים הצחיחים בעולם. מערות המדבר יבשות ומוגנות מארוזיה, ולפיכך הן משמרות בתנאים מצוינים עדויות לשינויים סביבתיים ולפעילות טבעית ואנושית. המבואות מציגים את התחומים העיקריים שבהם מערות המדבר תורמות מידע להתפתחות הנוף, אגמי הבקע, עולם החי ופעילות האדם, ומסייעים להבנת מונחים, תופעות, תקופות ותהליכים המוזכרים באטלס. בסופו מובאים מילון מונחים וביבליוגרפיה מקיפה.

האטלס מסכם עבודת צוות בת עשרות שנים של מחקרים בשדה ובמעבדה במסגרת המלח"ם (המרכז לחקר מערות) וגופים נוספים. במסגרת זו נערכו סקרים שיטתיים שמטרתם למפות את המערות ולתעדן, ומחקרים שבחנו היבטים שונים של המערות ובהם צורתה של המערה, מבנה הסלע שהיא מורכבת ממנו, הארכאולוגיה, הביולוגיה, ומאפיינים המיוחדים לה. כל מערה מתוארת במדוקדק על כל החללים שהתפתחו בתוכה. האטלס משלב מידע עדכני ושימושי למערנים, אנשי ידיעת הארץ, סטודנטים וחוקרים.

ביקורות ועוד

"כל מערה ומערה זכתה לטיפול מקיף: מפה המראה את מיקומה בשטח, צילומים אחדים וסקירות קצרות על מיקום וגישה, תיאור כללי של המערה, תולדות המחקר, גאולוגיה ומורפולוגיה, ביולוגיה וכמובן ארכאולוגיה ופעילות אנושית. הייחוד באטלס הוא סרטוט חתכים שונים של כל מערה, הנותנים תמונה מהימנה על המערה." - טבע הספרים, מאת: ד"ר אבי ארבל, דצמבר 2015
סגולה, מאת: ימימה חובב, אוקטובר 2015
רשת ב', "בשלוש" עם ענת דולב, ריאיון עם עמוס פרומקין, אוגוסט 2015
מקור ראשון, "היצ'קוק במדבר יהודה", צור ארליך, יולי 2015
31 מזרח, מערות ללא אחריות - ללכת לאיבוד במערות הר סדום, מאת: ענת רסקין, אוגוסט 2017

הנחת אתר ספר אלקטרוני
$43
הוספה לסל