הנחות על מבחר ספרים, כעת באזור המבצעים.
מבצע אביב
>בין הפרטי לציבורי
מידע נוסף
מו"ל:
בשיתוף:
  • יד טבנקין
שנה:
2013
דאנאקוד:
45-680013
ISBN:
978-965-282-112-6
עמודים:
529
שפה:
משקל:
1000 גר'
כריכה:
רכה

בין הפרטי לציבורי

נשים בקיבוץ ובמושב

תקציר

הקיבוץ והמושב הם שתי מסגרות שיתופיות וולונטריות שהצמיחה תנועת הלאום היהודית בארץ-ישראל ברוח האוטופיה הסוציאליסטית. בדומה למסגרות וולונטריות אחרות כגון, קומונות, תנועות חברתיות, מפלגות וכו', אשר משחר המודרניות הושפעו מהפרויקט הסוציאליסטי, נעשתה הבטחת השוויון המגדרי בקיבוץ ובמושב לאחד מעקרונות היסוד של אותן קהילות. הבטחה זו טמנה בחובה ניסיון ליצור חברה שיתופית חדשה שבה היה צפוי להשתנות ואף להיעלם הגבול המגדרי המפריד בין הספירה הציבורית-הגברית, מקור הכוח, הסמכות והיוקרה, לבין הספירה הפרטית - הנשית, מקור השליטה על הנשים לאורך ההיסטוריה.    
ספר זה, בא להציג את ההתפתחות ההיסטורית של הגבולות המגדריים בקיבוץ ובמושב, תוך הפניית הזרקור אל הספירות הפרטיות והציבוריות המשתנות. לשם כך הוא מביא קול רב-גוני ורב-תרבותי של חברות הקיבוץ והמושב, חברות חילוניות ודתיות, ותיקות ו"עולות חדשות", שדרכן הוא מציג סוגיות מן העבר ומן ההווה, וחושף נושאים שלא תמיד זכו להתייחסות ראויה. הספר שופך אור נוסף על מנגנוני שיעתוק אי השוויון המִגדרי בעידן המודרני, יהיה זה בגרסתו הסוציאליסטית, הקפיטליסטית או הבתר-תעשייתית. אחד הלקחים שהספר בוודאי תורם, הוא תיאור נוסף של המגבלות המלוות כל ניסיון לשוויון מגדרי המתמקד רק בשינוי מעמדן של הנשים - על בסיס של זהות או על בסיס של 
שוני עם הגברים- מבלי להשמיע דרישה זהה לגבי הגברים, ובכך לפרק את הגבולות המגדריים.

ביקורות ועוד

"במבוא המצוין שכתבו עורכות הספר נפרשת סקירה היסטורית וסוציולוגית מקיפה העומדת על הדמיון והשוני בין הקיבוץ למושב בהקשר של חיי הנשים." סוציולוגיה ישראלית, יח, מאת: תמה חלפין, נובמבר 2016
"הקובץ שלפנינו מעורר מחשבה ועניין. המאמרים שכונסו בו דנים בשאלות יסוד בחקר המגדר והם מציפים סוגיות העומדות גם מעבר לתחומיה הצרים של החברה הישראלית. העורכות שטרחו על הקובץ והכותבים שתרמו מפרות מחקרן ראויות אפוא לכל שבח." - ציון, מאת: אורית רוזין, אוקטובר 2015
ידיעות הקיבוץ, מאת: שובל גבע, אוקטובר 2013
"... לשם כך הוא מביא קול רב-גוני ורב תרבותי של חברות הקיבוץ והמושב, חברות חילוניות ודתיות, ותיקות ו"עולות חדשות", שדרכן הוא מציג סוגיות מן העבר וההווה וחושף נושאים שלא תמיד זכו להתייחסות ראויה." קו למושב, יוני 2013