חודש הספר הגיע! עכשיו באתר מבצע 1+1 ומבצעים נוספים, מאות ספרים מעניינים מחכים לכם באזור המבצעים
>הורים וילדים במשפטי המזרח הקדום ובמשפט המקרא
מידע נוסף
מו"ל:
שנה:
1998
דאנאקוד:
45-101079
ISBN:
965-223-979-8
עמודים:
348
שפה:
משקל:
0 גר'

הורים וילדים במשפטי המזרח הקדום ובמשפט המקרא

תקציר

המשפחה הגרעינית במזרח הקדום ובישראל כללה בדרך כלל אב, אם וצאצאים, וכל מי שהשתייך ליחידת שארית זו היה כפוף למרותו של האב. לאב היו סמכויות משפטיות נרחבות – למרות הגבלות מסוימות – בעלות השפעה מכרעת על מצבם הכלכלי של בני המשפחה ועל גורלם.
חיבור זה מברר את מהות היחסים המשפטיים בין הורים ובין ילדיהם ואת אופיו של המשטר הפטריארכלי במקרא ובמזרח הקדום.
השאלות העיקריות שנדונו בספר הן: מה הקנה לילד מעמד משפטי? מה הייתה תשתיתה ומהותה של הזיקה המשפטית בין הורים לילדיהם? האם הורים חייבים היו לזון את ילדיהם? מה הייתה סמכותם המשפטית של הורים להעניש את ילדם בגין התנהגות בלתי חוקית כלפיהם? הספר תורם תרומה חשובה להבנת סוגיות יסוד בדמותה ובאופייה של החברה בעת העתיקה.